Shophouse FLC Tropical city Hạ Long

Shophouse FLC Tropical City Hạ Long: Cơ hội đầu tư vàng

Shophouse (căn hộ thương mại) tuy là một loại hình…
Dự án FLC Tropcial City Hạ Long

FLC Tropical City Hạ Long: “Nơi rồng vàng quẫy mình trỗi dậy”

Tại khu vực Cao Xanh, Hà Khánh của thành phố Hạ…